વિના સહકાર નહિ ઉદ્ધાર

સહકારની ભાવનાથી ખેડૂતોના આર્થિક અને સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે ઈ.સ. ૧૯૪૪થી કાર્યરત ISO 9001:2015 સંસ્થા

જાહેરાત

મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ

કૃષિ ઉત્પાદન વ્યવસ્થાપન

ખેત ઉત્પાદનના યોગ્ય અને વ્યાજબી ભાવ મળી રહે તે માટે ખેત ઉત્પાદનનું જુદા જુદા વર્ગોમાં વર્ગીકરણ કરી, તેના વેચાણ વ્યવસ્થા તથા સંગ્રહ માટે સુવિધાઓ પુરી પાડવી.
વધુ માહિતી

નાણાકીય સેવાઓ

મંડળી ખેડૂત/બિનખેડૂત સભાસદો તેમજ વિસ્તારના લોકોની પ્રગતિ માટે પ્રતિબદ્ધ છે, આ માટે તે જુદી જુદી યોજનાઓ નીચે તેમને જરૂરી નાણાંકિય સહાય આપે છે.
વધુ માહિતી

વેપાર પ્રવૃત્તિ

સંસ્થાએ ખેડૂતોને કૃષિ ઉત્પાદન માટે ખાતર, બીજ, જંતુનાશક દવાઓ જેવી સામગ્રીઓ અને અન્ય જરૂરી સેવાઓ મળે તથા લોકોને જીવન જરૂરિયાતની ચીજો જેવીકે, કરિયાણું, પેટ્રોલ, ડીઝલ, મકાન બાંધકામની સામગ્રી વગેરે મળી રહે તે માટે વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે.

વધુ માહિતી

સમાજ સેવા

આસપાસના વિસ્તારના લોકોને માટે મંડળી દ્વારા એમ્બ્યુલન્સ સેવા, મેડિકલ કેમ્પ, પશુ આરોગ્ય કેમ્પ, ખેતી વિષયક સેમિનારો અને પ્રવાસ વગેરે જેવી વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે.વધુ માહિતી

તાજા સમાચાર વધુ સમાચાર

5 Jan 19

ખેતીમાં યાંત્રિકીકરણ માટેની સહાય યોજનાઓ (Farm Mechanisation Subsidy)

12 Dec 18

PM Modi dedicates seven new plant varieties to the country

29 Oct 18

30 per cent subsidy given to farmers for solar energy use: MNRE